Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. – Dobrovolná spoluúčast ANO