Bereme nádorům energii, náš lék by mohl fungovat i jinde než u rakoviny prsu, tvrdí Neužil

Rozhodně jeden z nadějných směrů, kterým se bude ubírat léčba nádorů v nejbližších letech. Tým profesora Neužila odvádí výbornou práci. Klinické studie budou zkoušet u nás v ústavu.

Všechny nádory, aby mohly růst a přerůst svého hostitele, potřebují obrovské množství energie. My jim energii odebereme a zabráníme tak růstu nádorových buněk, říká šéf vědeckého týmu Jiří Neužil. Dodává, že látka se zdá být velice účinná, u myší nádory mizí a už se neobjevují a látka funguje i u nádorů, které jsou nyní neléčitelné. K výrobě léku, který by mohli dostat pacienti, je ale ještě dlouhá cesta, látku ještě čekají dvě fáze klinických studií.

video

https://video.aktualne.cz/dvtv/bereme-nadorum-energii-nas-lek-by-mohl-fungovat-i-jinde-nez/r~ba1fbab0e88f11e68ad70025900fea04/