Setkání garantů expertních týmů z 21.5.2015 v prostorách PSP