Můj život

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Celý svůj dosavadní profesní život jsem se věnoval vzdělávání sebe i druhých, celý život jsem se snažil druhým pomáhat… s tímto životním postojem jsem vstoupil i do politiky a chci se ho držet dál.

Osobní motto „zdravá společnost“

 • narozen 3. prosince 1952 ve Vyškově
 • manželka Irena, dvě dcery – Adriena a Karolína

VZDĚLÁNÍ

 • Střední škola – Gymnasium Kroměříž (maturitní zkouška 1972)
 • Lékařská fakulta – Universita J. E. Purkyně (Masarykova), Brno,
 • promován s vyznamenáním 1979

POSTGRADUAČNÍ ZKOUŠKY

 • 1983 atestace I. stupně z vnitřního lékařství, Brno
 • 1989 atestace II. stupně z vnitřního lékařství, Praha
 • 1991 kurz flowcytometrie, Purdue University, IN, USA
 • 1992 ECFMG certification – Clinical science, USA
 • 1993 ECFMG certification – Basic science, English test, USA
 • 1995 Medical Oncology Certification, Albany, NY, USA
 • 1997 atestace z oboru klinická onkologie, Praha
 • 1997 vědecká aspirantura z onkologie – CSc., LF MU Brno
 • 1999 habilitace z vnitřního lékařství – doc., LF MU Brno
 • 2005 jmenování profesorem v oboru onkologie, LF MU, Brno

HISTORIE ZAMĚSTNÁNÍ

 • 1979 – 1985  sekundární lékař, Oddělení vnitřního lékařství, nemocnice, Gottwaldov (Zlín)
 • 1985 – 1989  sekundární lékař, Institut experimentální a klinické onkologie, Brno
 • 1989 – 1991  odborný konzultant pro onkologii, II. interní klinika Masarykova univerzita, Brno – Bohunice
 • 1991 – 1993  post doctoral associate, laboratoř chrono-onkologie Veterans Affairs Hospital, Albany, New York, USA
 • 1993 – 1995  klinický fellowship, Department of Internal Medicine, Division of Oncology,
  Albany Medical College and Hospital, Albany, New York, USA
 • 1995 – 1997  odborný konzultant pro onkologii a odborný asistent II. interní kliniky, Masarykova univerzita,
  FNsP Brno-Bohunice
 • 1997 – 1999  primář Oddělení klinické onkologie, FN Brno- Bohunice.
 • 1997 – 1999  Odborný asistent II. interní kliniky, LF MU, Brno
 • 1999 – 2000  primář Oddělení klinické onkologie FNB, docent interní hematoonkologické kliniky, LF MU, Brno
 • 2000 – 2001  náměstek ředitele pro rozvoj, vědu a výuku MOÚ Brno,
  přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ,docent Kliniky komplexní onkologické péče, LF MU, Brno
 • 2001 – 2005  ředitel MOÚ, přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ, docent Kliniky komplexní onkologické péče,
  LF MU, Brno
 • 2005 – 2008  ředitel MOÚ, přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ, profesor onkologie, LF MU, Brno
 • 2008 – dosud přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ, profesor onkologie, LF MU, Brno
 • 2013 – dosud poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • 2013 – dosud Předseda Výboru pro zdravotnictví

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Pregraduální výuka

 • 1995 – 1999   výuka propedeutiky ve vnitřním lékařství, LF MU (pro české i zahraniční studenty).
 • 1997 – dosud výuka klinické onkologie – 5. ročníku LF MU

Postgraduální výuka

 • 1995 – dosud člen „Oborové rady pro Onkologii“: postgraduální doktorské studium, obhajoby disertačních prací,
  zkoušky, komise habilitačního a profesorského řízení
 • 1998 – dosud školitel postgraduální vědecké výchovy v oboru onkologie

 

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.